• Condicions generals


  1. CONDICIONS GENERALS DE VENDA Textos Legals Versión 2021 Les presents condicions generals de venda, regulen el procés de venda en línia de la web www.lhortdenpau.cat (des d'ara L'hort d'en Pau), titularitat de L'hort d'en Pau S.C.P. amb NIF: J04935599 Amb domicili a Torrent del molí 21, Teià Productes, Serveis, Preus i Tarifes Els productes oferts a L'hort d'en Pau, juntament amb les seves característiques i preu apareixerà en pantalla. El preu dels productes pot estar indicat per unitats, per pes o fraccions de pes. En qualsevol dels tres casos l'usuari indica la quantitat requerida incrementant unitàriament fins arribar a les unitats desitjades de compra. Per facilitar aquest procés en productes pesables indica el pes aproximat per unitat. En qualsevol cas, el preu final exacte aplicat a cada comanda i per tant l'imputat en el tiquet de compra serà el registrat en el moment de la preparació de la comanda per part del nostre personal de Picking, pel que pot haver petites diferències en el preu final. Els preus indicats en pantalla són en euros i inclouen l'IVA i qualsevol altre impost que fos d'aplicació i seran en tot moment els vigents, excepte error tipogràfic. Els imports de transport es calculen per a cada cas basant-se el Codi postal de lliurament ia la tarifa aplicada en funció de l'import total de compra incloent l'IVA, aquests imports de transport es reflecteixen en l'ANNEX 1 TARIFA TRANSPORT de el present document. Les imatges que acompanyen els productes oferts són il·lustratives en els nostres productes vegetals o proporcionades pel nostre subministrador en els productes empaquetats, i estan sotmeses als canvis d'embalatge que aquest pugui fer. En qualsevol cas L'hort d'en Pau s'actualitza contínuament la seva web, perquè el títol i la descripció coincideixin amb la fotografia del producte ofert. La informació sobre la composició dels productes, ingredients, avisos de salut, així com la informació nutricional dels mateixos que apareix en aquesta web pot ser modificada pels fabricants, de manera que L'hort d'en Pau. no es fa responsable de les diferències que es puguin produir respecte de la informació que figuri físicament declarada en el propi producte. Per tant, et recomanem que llegeixis sempre detingudament les etiquetes, advertències i instruccions de l'embalatge del producte abans d'utilitzar-lo o consumir-lo, ja que podràs trobar informació més detallada i actualitzada sobre el mateix. L'hort d'en Pau, podrà en qualsevol moment afegir nous productes als inclosos a la web, entenent-se, tret que es disposi una altra cosa, que els nous productes es regiran pel que disposen els termes i condicions generals vigents en cada moment. L'hort d'en Pau, es reserva el dret a deixar de facilitar l'accés, en qualsevol moment i sense previ avís, a qualsevol dels productes oferts a la web per motius de disponibilitat, temporalitat o modificacions en l'assortiment de productes en el servei de venda online. Un cop registrat l'Usuari, i per procedir a la compra de Productes, haurà d'afegir els productes que desitgen adquirir a la Cistella de la Compra, segons les indicacions recollides en pantalla, un cop elegits tots els productes validarà la data i franja horària de lliurament i acceptarà la compra que suposa la lectura i acceptació irrevocable de totes i cadascuna de les presents termes i condicions generals, així com, si és el cas, de les condicions particulars existents, les quals seran informades a l'Usuari abans d'acceptar la compra dels productes. La cobertura de el servei de lliurament a domicili i compra en línia es troba subjecta a la disponibilitat de cobertura logística que L'hort d'en Pau tingui en disposició per a cada territori. Aquesta disponibilitat es gestiona mitjançant els Codis Postals de lliurament, pel que en cada moment indicarem al llarg de el procés de compra la disponibilitat del Codi postal de lliurament per a realitzar el servei sol·licitat. Estem contínuament treballant per ampliar la nostra cobertura i si l'usuari facilita la seva correu electrònic, serà avisat quan el nostre servei tingui cobertura en el seu Codi Postal. Els preus de compra seran els vigents en el moment en què es realitza la comanda. L'import de la compra podrà no coincidir amb l'import de la comanda causa de l'existència de productes de pes variable, a la substitució dels productes no trobats segons l'opció de substitució escollida per l'Usuari ia la impossibilitat de lliurar els productes que no es trobin a la botiga o establiment on es preparen les comandes. L'hort d'en Pau, comunicant a l'Usuari, es reserva el dret de cancel·lar una comanda si considera que no es donen les condicions adequades per realitzar un transport viable, atès que tractem aliments frescos i és fonamental no trencar la cadena de fred entre les nostres instal·lacions i el domicili de client. Com més endavant informem, el client pot cancel·lar la seva comanda fins a dues hores abans de l'hora assenyalada per rebre la mercaderia, atès que aquest és el termini mínim de desplaçament entre els nostres centres de repartiment i el domicili de client. Igualment, L'hort d'en Pau es reserva el dret a cancel·lar qualsevol comanda quan ho consideri oportú, comunicant a l'Usuari i justificant la decisió de no servir la comanda per causes alienes a la seva voluntat o de força major, com poden ser accidents de trànsit, climatologia adversa o robatoris de el transport o de les mercaderies. En aquest casos, donarem opció a el client de rebre una nova comanda similar tan aviat se solucionin les causes alienes. Preus dels productes En tot moment, L'hort d'en Pau vetllarà per disposar de preus actualitzats a la pàgina web i en les aplicacions per a dispositius mòbils. No obstant això, en determinats casos els preus dels productes publicats en L'hort d'en Pau podran mostrar variacions enfront dels preus dels productes en els comerços físics. Si l'USUARI considera que algun producte té un preu inadequat, disposa del compte de correu info@lhortdenpau.cat per informar-nos. Tarifes de el servei Les despeses del servei de preparació + enviament es mostraran a la pàgina web de forma prèvia a la confirmació de la comanda. Les despeses del servei de preparació + enviament seran els indicats en l'Annex 1 de el present document. L'hort d'en Pau es reserva el dret de modificar les tarifes de lliurament. Qualsevol canvi a l'respecte serà comunicat sempre de forma prèvia a la confirmació de la comanda. Disponibilitat de productes L'hort d'en Pau durà a terme els seus millors esforços per complaure als Usuaris a la demanda dels productes. En cas de no ser-hi en l'establiment el producte després d'haver-se realitzat la comanda L'hort d'en Pau procedirà a comunicar amb el client per proposar la substitució del producte segons les preferències indicades per l'Usuari, en cas contrari o de no poder contactar al moment de la preparació de la comanda, aquest quedarà sense servir. En el cas en què el producte sol·licitat i no disponible sigui l'únic de la comanda, aquest es cancel·larà. Els usuaris podran incorporar productes que no figurin llistats a la plataforma web a través d'l'apartat de comentaris del full de comandes. La informació nutricional o de salut sobre els productes que puguin sol·licitar-se i que no estiguin llistats a la plataforma, serà la que porta incorporada el propi producte en el seu envàs ". Política de substitucions L'hort d'en Pau ofereix als seus usuaris tres opcions de substitució de productes per als casos en què el algun o diversos dels productes sol·licitats per l'Usuari no es trobin a l'establiment físic on es realitza la preparació de comanda. Opció A: "No comprar el producte si no està disponible a la botiga". En aquest cas, PREPARACIÓ si no troba un o diversos productes no els substituirà per cap altre. Opció B: "Rebre una trucada d'PREPARACIÓ perquè et ofereixi alternatives". En aquest cas, si PREPARACIÓ no troba un o diversos productes, et cridarà per informar-te dels productes substitutius existents a l'establiment. Hauràs d'indicar a PREPARACIÓ quin dels productes substitutius desitja. PREPARACIÓ procedirà a reemplaçar-. En el cas que PREPARACIÓ no et aconsegueixi localitzar per a procedir a la crida de substitució, aplicarà l'opció A "No comprar el producte si no està disponible a la botiga" Opció C: Que PREPARACIÓ reemplaci el producte per un de similar en funció de les regles de substitució de L'hort d'en Pau. L'Usuari accepta que tant si ha escollit la opció de "Rebre una trucada de PREPARACIÓ", com l'opció que L'hort d'en Pau substitueixi el producte trobat segons la política de substitucions de L'hort d'en Pau, la comanda resultant lliurat ser conforme al que contractat i no donarà dret a l'Usuari a la devolució dels productes, a excepció dels productes en mal estat i sense detriment del seu dret de desistiment. Pagament El pagament dels productes per part de l'Usuari es pot realitzar mitjançant el pagament amb targeta de crèdit, i manifesta que les mateixes tenen fons suficients per cobrir tots els costos que resulten de la compra de productes a través del web. Les targetes bancàries acceptades són Visa, Redsys, Mastercard, American Express i Discover Card Services. En el cas que el pagament amb targeta de crèdit no s'accepti per la plataforma de pagament, s'anul·larà la comanda de l'Usuari. Les dades registrades per L'hort d'en Pau constitueixen la prova de les transaccions fetes entre L'hort d'en Pau i els Usuaris. L'hort d'en Pau confirmarà la seva comanda a través de l'enviament d'un correu electrònic. Per motius de seguretat no es permet la creació de comptes d'usuari a L'hort d'en Pau mitjançant serveis de correu electrònic temporals com ara, a títol informatiu i no limitador, Spamgourmet, 10minutemail, Jetable, Yopmail, Mailcatch, Guerrillamail, etc. Seguretat de pagaments Per a la seva seguretat L'hort d'en Pau ha confiat en el sistema de pagament mitjançant targeta de crèdit a una passarel • la de pagaments. Les dades bancàries introduïdes són encriptades i transmeses de forma segura als servidors de l'entitat bancària i, posteriorment, són verificats amb el banc emissor per evitar possibles fraus i abusos. Aquest procediment d'introducció de dades està garantit per la tecnologia d'encriptació SSL (Secure Socket Layer) -128 bits, un dels sistemes de protecció més avançats i eficaços actualment disponibles, gràcies a el qual, cap tercer tindrà accés via Internet a aquesta informació relativa a les dades bancàries introduïdes per l'Usuari. Únicament el Entitat Financera propietària de la passarel·la de pagament té accés a les dades bancàries vinculades a aquests mitjans de pagament, de manera que L'hort d'en Pau no coneix ni registra aquestes dades durant l'operació de pagament ni en qualsevol altre moment. Per tal de garantir la major seguretat als nostres clients, L'hort d'en Pau es reserven el dret de sol·licitar els documents corresponents a la identitat i mig de pagament de l'Usuari, previ al lliurament de la comanda. Lliurament El lliurament de productes es limita a un conjunt de codis postals disponibles al servei d'atenció a client de L'hort d'en Pau demanarà a l'Usuari que triï el lloc del lliurament, havent d'especificar el seu domicili, oficina o centre on volen que se li lliuri el producte, així com telèfon de contacte. En cas que l'Usuari faciliti a L'hort d'en Pau una adreça de lliurament "que no sigui correcta, L'hort d'en Pau no tindrà cap responsabilitat sobre el retard o impossibilitat de lliurament de la comanda sol·licitada per l'Usuari registrat, reservant-se el dret d'anul·lar la compra realitzada. El termini de lliurament el triarà l'Usuari en funció de la disponibilitat de el servei en el seu codi postal, quedant reflexat en l'Anexe 2 CONDICIONS DE LLIURAMENT I CANCEL·LACIÓ PER CODI POSTAL. L'hort d'en Pau es compromet a realitzar els seus millors esforços per al seu lliurament en temps i forma especificats durant el procés de compra. El comprador rebrà un correu electrònic després de la confirmació de la comanda per la seva part en la pàgina web. Les característiques i condicions de lliurament de la comanda es mostraran també a la pàgina web. Cada lliurament es considera efectuat a partir de la posada a disposició del producte a client en el lloc assenyalat per ell per al lliurament de la comanda en el moment de la seva contractació. En el supòsit que L'hort d'en Pau es disposés a fer un lliurament en horari concertat a un Usuari i aquest no estigués present en el moment del lliurament, sense haver-ho comunicat a L'hort d'en Pau, impedint el lliurament de la mateixa, L'hort d'en Pau donarà opció a client a designar, dins el mateix dia, una altra franja horària, sempre que es tingui aquesta disponibilitat a la població on sigui el seu domicili o bé es reintegrarà l'import de la compra a l'esmentat Usuari, restant en tot cas a l'import corresponent, les despeses que s'haguessin meritat com a conseqüència de l'transport i / o de la preparació de la compra per part d'aquesta, així com les despeses de devolució. Les despeses de l'servei de preparació + enviament seran els mostrats a la pàgina web de forma prèvia a la confirmació de la comanda. En cas que el seu paquet arribi deteriorat o cregui que pot estar danyat el seu contingut, és important que ens indiqui la incidència per email a l'adreça info@lhortdenpau.cat o bé trucant a +34 652 531 807 el més aviat en un termini màxim de 24 hores a partir de la recepció de la mercaderia. Tal com hem esmentat, el client pot cancel·lar la seva comanda fins a dues hores abans de l'horari previst d'entrega, o bé designar un altre domicili proper (veins- * veines), si preveu que finalment no serà a el domicili previst per rebre la mercaderia. Factura de compra L'Usuari rebrà per email després del lliurament un correu electrònic amb el detall dels productes lliurats, els seus preus, descomptes i despeses de l'servei de preparació + enviament i l'import total de l'servei. L'Usuari que vulgui la factura, haurà de sol·licitar prèviament abans de finalitzar la compra. Aquesta li arribarà a l'adreça de correu facilitada en format PDF per descarregar posteriorment. Cancel·lacions Les cancel·lacions estan lligades a el format de comanda i el servei logístic, i per tant, cada Codi Postal. Aquestes condicions s'indiquen a El ANNEX 2 CONDICIONS DE LLIURAMENT I CANCEL·LACIÓ L'Usuari podrà cancel·lar la seva comanda sense penalització fins a 2 hores abans de l'inici de la franja de lliurament escollida per l'Usuari amb la confirmació de la comanda, cridant a el servei d'atenció telefònica de L'hort d'en Pau: telefon +34 652 531 807 Devolucions Els articles oferts a la nostra web estan avalats per anys d'experiència pròpia i també per importants firmes comercials. Oferir la màxima qualitat i la millor garantia és el nostre compromís amb els nostres clients. Si quan rebis la teva comanda no quedes satisfet, tens un termini de catorze (14) dies naturals, a comptar de la data de recepció per executar el dret de devolució, excepte en aquells productes que tinguin un termini de caducitat inferior o hagin de ser conservats en fred i no s'hagués respectat la cadena de fred. Si el motiu de la devolució és per alguna cosa que no hem fet el tot bé (el producte és defectuós, no és el que tu havies demanat, etc.), nosaltres ens fem càrrec de les despeses de recollida. Si el motiu és un altre (els productes es van servir correctament però no són del teu gust), L'hort d'en Pau abonarà el cost dels productes exceptuant les despeses de la devolució que aniran a càrrec de client. És a dir, quan els productes es serveixen correctament però no són de l'agrado de el client i s'han retornat dins de l'termini establert (14 dies naturals a partir de la recepció del producte), L'hort d'en Pau abonarà el cost dels productes i les despeses de enviament (en cas que s'hagin abonat en el moment de la compra) exceptuant les despeses de la devolució que aniran a càrrec de client. En el cas que L'hort d'en Pau es disposés a fer un lliurament en un lloc i durant un horari prèviament concertats i confirmats per part d'un client d'acord a l'estipulat en els presents Termes i Condicions, i aquest no es trobés en aquest lloc (en endavant "absència no comunicada") i durant l'horari prèviament concertats, L'hort d'en Pau es reserva de forma unilateral, la facultat de reintegrar l'import de la compra a l'esmentat client, restant en tot cas a l'import corresponent, les despeses que s'haguessin meritat com a conseqüència de l'transport i / o de la preparació de la compra per part d'aquesta, així com les despeses de devolució. L'hort d'en Pau només acceptarà devolucions que compleixin els següents requisits: El producte ha d'estar en el mateix estat en què es va lliurar i haurà de conservar, en la mesura del possible, el seu embalatge i etiquetatge original. L'enviament s'ha de fer usant la mateixa caixa o sobre que t'hem enviat, o, si no en algun format similar que garanteixi la devolució en perfecte estat. S'ha d'incloure una còpia de l'albarà de lliurament dins de l'paquet, on a més es marquin els productes retornats. Per iniciar el procés de devolució posa't en contacte amb nosaltres a través de l'adreça info@lhortdenpau.cat o bé trucant al telefon +34 652 531 807 Els béns a retornar estaran, sempre i en tot cas, sense usar, llevat del que disposa l'article 79 de Reial Decret 1/2007, de 16 de novembre. De conformitat amb la legalitat vigent (article 103 de l'R. D. Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre), l'anterior no és aplicable, entre altres supòsits, a: Béns que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa, productes oberts i / o consumits parcialment. Béns precintats que no siguin aptes per a ser retornats per raons de protecció de la salut o d'higiene i que hagin estat desprecintats després del lliurament. Béns que després del seu lliurament i tenint en compte la seva naturalesa s'hagin barrejat de manera indissociable amb altres béns. Dret de Desistiment Per exercir el dret de desistiment, haurà vostè notificar a L'hort d'en Pau domicili Torrent del moli 21 Teià la seva decisió de desistir del contracte a través d'una declaració inequívoca que ho manifesti, (per exemple, una carta enviada per correu postal o bé un correu electrònic a info@lhortdenpau.cat sol·licitant-ho. Igualment, pot informar-nos del seu dret a desistir de el present contracte a través del correu electrònic info@lhortdenpau.cat. Per complir el termini de desistiment, només cal que la comunicació relativa a l'exercici de la seva banda d'aquest dret sigui tramesa abans que venci el termini corresponent. Ús dels Cupons de descompte Els Usuaris que facin ús de cupons o vals de descompte a L'hort d'en Pau tenir en compte que poden no ser acumulables. Tots els cupons descompte que L'hort d'en Pau faciliti per correu electrònic o altres mitjans als seus clients tindran una validesa indicada en la pròpia comunicació de l'assignació del ccupó. L'aplicació d'un val o cupó descompte pot quedar supeditada a una compra per un import. L'hort d'en Pau es reserva el dret de cancel·lar els cupons o vals descompte quan observi un ús fraudulent o indegut de el sistema de generació de cupons. Es considera ús fraudulent o indegut de el sistema de descompte per cupons, entre d'altres, l'enviament d'invitacions entre comptes de correu electrònic de la mateixa persona o l'ús de cupons de la mateixa campanya en diferents comandes de el mateix Usuari o lliurar en la mateixa direcció postal. Així mateix L'hort d'en Pau es reserva el dret a anul·lar tots els cupons descompte associats als comptes sospitoses d'ús indegut de el sistema de cupons. Es pot considerar també un ús fraudulent o indegut de el sistema de descompte per cupons fet d'usar un mateix compte personal per realitzar el pagament de més d'1 comanda fent ús de la mateixa cupó de descompte o usant cupons descompte de invitacions amb l'objectiu d'auto -invitarse, encara que es tracti d'Usuaris registrats amb diferent compte de correu electrònic que comparteixin una mateixa adreça de lliurament. De la mateixa manera es consideraria un ús fraudulent l'ús de diferents comptes de correu electrònic per a l'ús d'un mateix cupó o val descompte creat i publicitat com un cupó vàlid per a una primera compra, i la compra vagi destinada a un mateix usuari i / o adreça postal de lliurament. En tot cas, L'hort d'en Pau es reserva el dret a anul·lar aquelles comandes derivats de l'ús d'aquests cupons o vals de descompte, en aquest cas haurà de retornar l'import de la compra anul·lada, excloent qualsevol import que correspongui a aquests cupons i que, per tant, no corresponguin amb imports efectivament desemborsats pels Usuaris. Els cupons han de ser utilitzats abans de confirmar el pagament. L'hort d'en Pau no es fa responsable de la posterior aplicació de el descompte de l'cupó si el pagament ja ha estat confirmat. ANNEX 1 TARIFA TRANSPORT Tarifes per Codis Postals de Masnou, Alella i Teià - 3,50 € per a compres de fins a 40 € Per compres superiors a 40 € el servei no tindrà cap cost. ANNEX 2 CONDICIONS D'ENVIAMENT I CANCEL·LACIÓ PER CODI POSTAL Les cancel·lacions de les comandes en els codis postals habituals podran fer-se amb tres dies d'anterioritat i fins a dues hores abans del lliurament, pel fet que són enviaments refrigerats i un termini de cancel·lació menor podria trencar la cadena de l'fred dins el vehicle de lliurament. Els lliuraments podran fer-se de dimecres a divendres en l'horari establert de 12:00 h. a 20:00 h sense comptar dies festius. El calendari de lliurament només mostra les hores disponibles en funció de la capacitat de PREPARACIÓ i CÀRREGA DE COMANDES per part de cadascuna de les botigues. L'Usuari podrà cancel·lar la seva comanda sense penalització fins a 2 hores abans de l'inici de la franja de lliurament escollida per l'Usuari amb la confirmació de la comanda, cridant a el servei d'atenció telefònica de L'hort d'en Pau: telefon +34 652 531 807 En cas que l'usuari cancel·li la comanda amb una antelació inferior a 2 hores abans de l'inici de la franja de lliurament, L'hort d'en Pau realitzarà el reintegrament de l'import de la compra, retenint en tot cas l'import corresponent a les despeses que s'haguessin meritat com a conseqüència de l'transport i / o de la preparació de la compra per part d'aquesta, així com les despeses de devolució. En el cas que ens informe que no estarà present a la franja de lliurament acordada, amb antelació de fins a 2 hores abans de l'inici de la franja de lliurament, i si no es pogués acordar una franja de lliurament diferent, l'import de l'servei no serà carregat a la targeta. Si bé, sí que serà carregat l'import dels productes peribles. Per a qualsevol altra consulta pot contactar amb el nostre servei d'atenció el client telefon +34 652 531 807 mitjançant info@lhortdenpau.cat INFORMACIÓ A EL COMPRADOR SOBRE LA PLATAFORMA DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES I-commerce. S'informa el comprador de productes d'aquest lloc web, de l'existència d'una plataforma de resolució de litigis en línia. D'acord amb l'Article 14.1 de l'Reglament (UE) 524/2013: "La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Els consumidors podran sotmetre les seves reclamacions a través de la plataforma de resolució de litigis en línia " La confirmació de la comanda implica l'acceptació de la compra i d'aquestes condicions generals, que són les que regiran, en absència de condicions particulars, la vostra relació amb L'hort d'en Pau S.C.P. (en endavant L'HORT D'EN PAU).

  L'HORT D'EN PAU posa a disposició de l'usuari/a el telèfon i l'adreça electrònica que consten al punt 1 d'aquestes condicions per resoldre qualsevol dubte sobre les mateixes.

  1.­ Àmbit d'aplicació

  Aquestes condicions regiran la relació comercial que establiu amb L'hort d'en Pau S.C.P.  (en endavant l'HORT D'EN PAU), les dades del qual consten al peu d'aquest apartat, formalitzada per l'execució d'una comanda, la utilització dels serveis i la compra o sol·licitud dels productes que el titular de la pàgina ofereix a través de l'espai web assignat al domini www.lhortdenpau.cat.

  Titular: L'hort d'en Pau S.C.P.

  NIF: J04935599

  Telèfon: (34) 652531807

  A/e: info@lhortdenpau.cat

  2.­ Acceptació i vigència de les condicions generals

  L’usuari/a declara ésser major d'edat i estar capacitat jurídicament per fer una compravenda. Així mateix, accepta de forma expressa i sense excepcions que l'accés a la compra i el seu ús estan sota la seva responsabilitat.

  L'usuari/a reconeix ésser coneixedor de les condicions de compravenda exposades a www.lhortdenpau.cat en el moment de fer la comanda i declara la seva acceptació plena.

  Aquestes condicions generals poden ser modificades en qualsevol moment. La modificació es notificarà als usuaris a través de la mateixa pàgina web, essent la seva revisió responsabilitat d'aquests. En la relació establerta entre l'HORT D'EN PAU i l'usuari/a seran vàlides i aplicables les condicions generals vigents en la data d'acceptació. Les clàusules començaran a regir des del moment de la perfecció del contracte, d'acord amb el que estableix la Llei 34/2002.

  3.­ Característiques dels productes

  3.1.­ Certificació ecològica

  L'HORT D'EN PAU ofereix productes de producció pròpia certificats pel Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE). En cas que en algun moment no disposi d'algun producte, podrà oferir puntualment verdures i/o fruites d'altri per garantir el subministrament, seguint sempre els criteris de certificació ecològica, temporalitat i proximitat.

  Així mateix, L'HORT D'EN PAU es compromet a fer visibles les dades de procedència dels productes al lloc web i a facilitar­ne informació ampliada als usuaris/es que ho demanin.

  3.2.­Disponibilitat

  Des de L'HORT D'EN PAU farem el possible per satisfer les comandes de tots els clients.

  Ara bé, la disponibilitat i la temporalitat manen i, si no fos possible subministrar algun dels articles a la venda, L'HORT D'EN PAU avisarà l'usuari/a al més aviat possible i li oferirà una alternativa de qualitat i preu similar. En tot cas, correspon a l'usuari/a acceptar o desestimar l'oferiment.

  Quan l'usuari/a faci una comanda, rebrà una confirmació per correu electrònic que l'informarà de qualsevol modificació de disponibilitat relativa als articles que hagi sol-licitat. Si hi troba qualsevol error o discrepància sobre el preu, el lliurament o la forma de pagament, ho haurà de comunicar a l'HORT D'EN PAU immediatament.

  3.3­ Preu

  És voluntat de L'HORT D'EN PAU mantenir l'estabilitat dels preus al llarg de l'any, de gener a desembre. Malgrat això, i en cas d'inclemències meteorològiques o desastres naturals que afectessin la producció, L'HORT D'EN PAU es reserva el dret de modificar en qualsevol moment i sense avís previ els preus dels productes, que malgrat això es facturaran d'acord amb les tarifes vigents en el moment de confirmar la comanda.

  L'HORT D'EN PAU es reserva també el dret de cancel·lar la venda d'alguns articles de forma temporal o definitiva en funció de la disponibilitat o per causes de força major.

  Els preus dels productes exposats a www.lhortdenpau.cat ja inclouen l'IVA. Tanmateix, no inclouen les despeses de manipulació i lliurament (3,5 € per comandes inferiors a 40 €) que s'aplicaran durant el procés de confirmació de la comanda. El preu de transport és aplicable tant en el cas de la cistella oberta com en el de les paneres regal.

  La naturalesa del nostre producte fa que puguin donar­se variacions en els pesos d'alguns articles (la unitat pot tenir un pes superior o inferior al seleccionat en fer la comanda). En qualsevol cas, L'HORT D'EN PAU vetllarà perquè els pesos siguin el màxim d'ajustats possibles i podrà suplir les mancances en algun producte afegint més quantitat d'algun altre per tal que no se'n derivi cap perjudici per a l'usuari/a.

  4.­ Procediment de compra

  4.1 ­Registre

  Si l’usuari/a accedeix per primera vegada a la pàgina web i vol comprar­hi haurà d'omplir el formulari de registre prèvia formalització de la comanda. A partir d'aquest moment serà usuari de L'HORT D'EN PAU i quedarà acreditat també com a usuari del web www.lhortdenpau.cat. Rebrà per correu electrònic les dades d'accés: e­mail i contrasenya.

  L'usuari/a és l'únic responsable de la pèrdua, sostracció o utilització no autoritzada de la seva contrasenya i de les conseqüències que se'n puguin derivar.

  L'usuari/a pot modificar les seves dades a l'apartat “Accés clients”, des d'on es podrà sol·licitar també una contrasenya nova.

  L'usuari/a podrà accedir a les seves dades en qualsevol moment per modificar­les o eliminar­les mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a info@lhortdenpau.cat, indicant la paraula 'baixa' en l'assumpte. Aquesta baixa es farà efectiva, si no se'ns indica el contrari, tant pel que fa a les comandes com pel que fa a la subscripció al butlletí.

  4.2.­Cistella de compra

  A través del cercador existent al web poden localitzar­se els productes desitjats mitjançant la cerca per paraules. Així mateix, pot formalitzar­se la compra a través de
  l'apartat “Omple el cabàs” situat tant al menú superior com al cos de la pàgina. Un cop localitzats els articles s'ha de prémer sobre l'opció 'Afegir a la cistella' que apareix a la fitxa de cada article.

  Fixeu­vos en les quantitats: segons el producte poden estar expressades bé en quilos, bé en manats o bé en unitats. A mesura que l'usuari/a triï els articles que vulgui adquirir, aquests s'afegiran a la cistella, des d'on es podrà consultar en tot moment l'estat de la comanda amb els preus i quantitats corresponents. Des d'aquest mateix estadi es pot modificar la comanda bé afegint o esborrant unitats.

  Un cop triats tots els articles, aneu a 'Finalitzar compra'. Ara només resta triar dia i decidir si voleu recollir­la a l'hort o us estimeu més que us la lliurem a domicili, amb el cost de transport pertinent.

  4.3­Terminis per fer comanda

  Els dies de repartiment i/o venda a l'hort són el dimecres i el divendres a la tarda. La comanda a través de www.lhortdenpau.cat es realitza per a la setmana en curs, però l'usuari/a ha de cenyir­se a uns terminis determinats. En cas de sol·licitar la comanda per dimecres, la compra s'haurà de tramitar abans de les 08.00h del mateix dia. En cas que l'usuari/a hagi optat pel divendres, l'horari límit per fer la petició seran les 08.00h del divendres. En tots dos casos la comanda es pot tramitar a partir de les 09.00h del dilluns.

  L'HORT D'EN PAU no servirà les comandes realitzades fora d'aquests terminis.

  4.4.­Condicions de recollida i lliurament

  En tots els casos la comanda s'entregarà en una caixa de plàstic plegable propietat de

  l'HORT D'EN PAU. L'usuari/a es compromet a custodiar la caixa, tenir­ne cura i tornar­la

  en les mateixes condicions que l'ha rebuda quan se li faci entrega de la següent comanda. En cas que es doni de baixa del servei, és obligació de l'usuari/a retornar la caixa a L'HORT D'EN PAU, que es compromet a recollir­la al domicili de l'usuari/a en un termini no superior a quinze dies.

  En cas de trencament, pèrdua o sostracció de la caixa, l'HORT D'EN PAU es reserva el dret de fer efectiu el cobrament de 3,5 € en concepte de reposició.

  4.1.­A l'hort

  Encara que la comanda s'hagi realitzat a través del web www.lhortdenpau.cat, pot recollir­se a l'hort sense despeses de manipulació/transport sempre i quan així s'hagi indicat en el moment de formalització de la comanda i es respectin els següents dies i horaris:

  ­Dimecres de 16.30 a 20h
  Divendres de 16.30 a 20h

  4.2­A domicili

  El servei de lliurament a domicili és un servei propi i no depèn de cap empresa de transports externa. Si l'usuari/a tria aquesta opció, L'HORT D'EN PAU es compromet a entregar els productes en perfecte estat a l’ adreça d’entrega que ens hagi indicat en el formulari de comanda, en el dia escollit i en una franja horària compresa entre les 19.30 i les 22h (excepte imprevistos que l'HORT D'EN PAU comunicarà a l'usuari/a sempre que correspongui). L'HORT D'EN PAU no assumeix cap responsabilitat pel retard en el lliurament de les comandes quan aquest retard no li sigui directament imputable, o per casos de força major en els terminis i condicions previstos en aquestes condicions generals de compra.

  L'entrega es farà efectiva en aquestes condicions sempre i quan les dades facilitades siguin correctes, l’adreça indicada estigui dins la nostra zona de prestació del servei i la comanda es faci efectiva abans de les 08.00h del mateix dia de l'entrega.

  Dies d'entrega a domicili:

  – Dimecres a partir 14.30h
  – Dijous a partir 14.30h
  – Divendres a partir 14.30h

  4.3­ Canvis

  L'usuari/a es compromet a avisar L'HORT D'EN PAU en cas que hi hagués algun canvi en les condicions de lliurament respecte les especificades en el moment de tramitar la comanda. Si no avisés amb prou antelació i l'entrega no es pogués fer efectiva per absència de l'usuari/a o qualsevol altra persona autoritzada, l'HORT D'EN PAU es reserva el dret de fer efectiu el cobrament de 4€ en concepte de segon lliurament.

  L'usuari/a es compromet a pagar en efectiu o bé a utilitzar la plataforma PayPal per fer els pagaments de les comandes formalitzades a wwww.lhortdenpau.cat. En el cas de recollida a la seu de l'hort, la modalitat de pagament al comptat és l'única autoritzada. Els pagaments al comptat es formalitzaran sempre a l'entrega de la mercaderia. L'HORT D'EN PAU es reserva el dret a canviar les modalitats de pagament en qualsevol moment. 

  L'HORT D'EN PAU descomptarà del preu final qualsevol producte que hagi estat inclòs a la comanda i que per causes alienes no hagi pogut ser lliurat.

  Les errades de facturació ­si n'hi hagués­ es corregiran mitjançant l'abonament de l'import o bé el seu cobrament en la següent comanda de l'usuari/a, sempre i quan aquest/a no manifesti el contrari.

  5.­Devolucions i anul·lació de comandes

  Atesa la naturalesa perible dels productes oferts, L'HORT D'EN PAU no pot avenir­se a admetre devolucions. Tanmateix, en cas que algun dels articles no es trobés en condicions òptimes en el moment del lliurament, ens comprometem a restituir­lo o bé a substituir­lo per un altre de característiques similars a la següent comanda, sempre i quan se'n puguin verificar els defectes.

  L'HORT D'EN PAU es reserva el dret d'anul·lar les comandes amb errors tipogràfics o aritmètics o que continguin una adreça d'enviament imprecisa que pugui dificultar el lliurament. Si l'usuari/a vol anul·lar una comanda encara no expedida, ho pot fer enviant-nos un missatge electrònic amb el número de comanda. En cap cas es podran anul·lar

  les que ja estiguin en procés de manipulació i/o lliurament.

  6.­ Lloc web i propietat intel·lectual

  Qualsevol material, logo, gràfic, escrits o altre contingut inclòs al web

  www.lhortdenpau.cat és propietat de l'HORT D'EN PAU o dels seus titulars respectius.

  No es pot reproduir, distribuir, comunicar públicament, transformar o utilitzar amb altres finalitats sense l'autorització corresponent del titular i la citació de la font. Si voleu emprar algun dels materials amb finalitats divulgatives i/o de difusió de l'agricultura ecològica podeu enviar­nos un correu electrònic a info@lhortdenpau.cat i segur que ens entendrem.

  L'HORT D'EN PAU es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ la presentació i configuració del lloc web, així com a suspendre­hi l'accés de manera temporal o definitiva.

  L'HORT D'EN PAU exlou i declina tota responsabilitat derivada de la transmissió

  d’informació entre usuaris a través de la xarxa i no adquireix cap responsabilitat com a conseqüència de problemes tècnics o fallades mecàniques en els equips informàtics produïts durant la connexió a la xarxa, ja sigui a través de www.lhortdenpau.cat o de webs de tercers.

  7.­Butlletí

  El registre com a usuari/a al web www.lhortdenpau.cat comporta l'alta al butlletí de notícies de forma automàtica. El butlletí és una eina informativa que ens permet apropar la realitat de l'hort a l'usuari/a i oferir­li de forma puntual promocions que poden ser del seu interès.

  L'HORT D'EN PAU es compromet a utilitzar el butlletí amb el sol objectiu de donar a conèixer la seva tasca i promocionar els productes de l'hort.

  L'usuari/a pot donar­se de baixa del butlletí en qualsevol moment enviant­nos un correu electrònic a info@lhortdenpau.cat indicant 'baixa butlletí' a l'assumpte.

  8.­ Responsabilitat i jurisdicció

  L'HORT D'EN PAU queda exonerat de tota responsabilitat per aquells danys indirectes corporals o materials que poguessin derivar d’un ús inadequat del productes comercialitzats.

  En qualsevol cas, la responsabilitat de L'HORT D'EN PAU sota aquestes condicions no pot superar una quantitat igual a les sumes pagades després de la transacció que és l'origen d'aquesta.

  L'HORT D'EN PAU no podrà ésser considerat responsable de l'incompliment del contracte en cas d'exhauriment d'existències o indisponibilitat del producte per causa de força major, interrupció de l'activitat o vaga total o parcial en els mitjans de transport o comunicacions, inundacions o foc.

  Totes les controvèrsies o reclamacions sorgides de la interpretació o execució de les presents condicions generals es regiran per la legislació local, catalana o espanyola segons prevalgui, i se sotmetran a la jurisdicció dels Jutjats de Mataró.

  9.­ Dades personals

  L'HORT D'EN PAU garanteix l’absoluta confidencialitat de les dades personals dels usuaris del web. Les dades proporcionades seran incorporades a una base de dades creada per facilitar la utilització dels serveis i amb finalitats informatives. Aquesta base de dades serà gestionada sota la responsabilitat de L'HORT D'EN PAU. En compliment del disposat en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de caràcter personal, l’usuari podrà en tot moment exercitar els drets que la llei li confereix relatius a l’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a la cessió de les seves dades al fitxer de propietat exclusiva de L'HORT D'EN PAU enviant un e­mail a:

  info@lhortdenpau.cat

  10. ­Comentaris i suggeriments

  Els vostres comentaris i suggeriments són sempre benvinguts. Us demanem que ens els feu arribar a través del formulari de contacte. Entre tots fem l'Hort!

Aquest lloc web emmagatzema dades com galetes per habilitar la funcionalitat necessària de el lloc, inclosos anàlisi i personalització. Podeu canviar la seva configuració en qualsevol moment o acceptar els paràmetres per defecte.

política de cookies

Essencials

Les cookies necessàries ajuden a fer una pàgina web utilitzable activant funcions bàsiques com la navegació a la pàgina i l'accés a àrees segures de la pàgina web. La pàgina web no pot funcionar adequadament sense aquestes galetes.


Personalització

Les cookies de personalització permeten a la pàgina web recordar informació que canvia la forma en què la pàgina es comporta o l'aspecte que té, com el seu idioma preferit o la regió en la qual vostè es troba.


Anàlisi

Les galetes estadístiques ajuden als propietaris de pàgines web a comprendre com interactuen els visitants amb les pàgines web reunint i proporcionant informació de forma anònima.


Marketing

Les cookies de màrqueting s'utilitzen per rastrejar als visitants en les pàgines web. La intenció és mostrar anuncis rellevants i atractius per a l'usuari individual, i per tant, més valuosos per als editors i tercers anunciants.


Subscriu-te al nostre butlletí

Subscriu-te i rebràs totes les nostres novetats. Zero SPAM, només continguts de valor.
He llegit, comprenc i accepto la política de privacitat
Informació sobre el tractament de dades